Krótki opis
Moduł „Chargerbatery v.04” - Przeznaczony jest do pracy we wszelkiego rodzaju układach, w których po zaniku napięcia podstawowego, z poziomu 230V AC, wymagana jest praca niektórych urządzeń jak np. oświetlenie awaryjne, dźwiękowa sygnalizacja alarmowa. Stan pracy urządzenia obrazowany jest poprzez zapalenie odpowiedniej sekwencji diód. Dioda zielona oznacza poprawne zasilanie układu „Chargerbateryv.04”, dioda żółta oznacza tryb ładowania akumulatora, dioda czerwona oznacza zanik zasilania podstawowego i przejście modułu w tryb zasilania awaryjnego.
Wersja bez obudowy.

Chargerbatery v.04

Krótki opis
Moduł „Chargerbatery v.04” - Przeznaczony jest do pracy we wszelkiego rodzaju układach, w których po zaniku napięcia podstawowego, z poziomu 230V AC, wymagana jest praca niektórych urządzeń jak np. oświetlenie awaryjne, dźwiękowa sygnalizacja alarmowa. Stan pracy urządzenia obrazowany jest poprzez zapalenie odpowiedniej sekwencji diód. Dioda zielona oznacza poprawne zasilanie układu „Chargerbateryv.04”, dioda żółta oznacza tryb ładowania akumulatora, dioda czerwona oznacza zanik zasilania podstawowego i przejście modułu w tryb zasilania awaryjnego.
Wersja bez obudowy.
233,70 zł
Brutto
Moduł „Chargerbatery v.04” - przeznaczony jest do pracy we wszelkiego rodzaju układach, w których po zaniku napięcia podstawowego, z poziomu 230V AC, wymagana jest praca niektórych urządzeń jak np. oświetlenie awaryjne, dźwiękowa sygnalizacja alarmowa. Stan pracy urządzenia obrazowany jest poprzez zapalenie odpowiedniej sekwencji diód. Dioda zielona oznacza poprawne zasilanie układu „Chargerbateryv.04”, dioda żółta oznacza tryb ładowania akumulatora, dioda czerwona oznacza zanik zasilania podstawowego i przejście modułu w tryb zasilania awaryjnego.

Zasada działania modułu polega na stałym monitorowaniu zasilana podstawowego, nadzorowanego obwodu. Odbywa się to poprzez dołączenie do zacisków „230V AC” napięcia z zakresu 230V AC – np. dowolny obwód oświetlenia. W sytuacji zaniku zasilania podstawowego moduł „Chargerbateryv.04” uaktywnia tryb zasilana awaryjnego. W trybie tym na zaciskach „A OSW” (Aw) pojawi się napięcie 12V DC uaktywniając np. moduł oświetlenia awaryjnego. Bez względu na stan pracy modułu „Chargerbateryv.04”, czuwanie czy tryb awaryjny, na zaciskach „ALARM” (Al) stale podawane jest napięcie 12V DC umożliwiające dołączenie np. układu dźwiękowej sygnalizacji alarmowej.

Warunkiem poprawnej pracy urządzenia, jest dołączenie do zacisków „BAT” (Aku) akumulatora o napięciu 12V DC, zgodnie z opisaną polaryzacją. Powinien być to akumulator żelowy o pojemności z zakresu 1,2 – 7,2 AH. Moc poboru odbiorników dołączonych do wyjść „ALARM” i A OSW”, nie powinna przekraczać 10W. Przybliżony czas pracy układu w trybie zaniku zasilania podstawowego jest ściśle uzależniony od zastosowanego akumulatora. Przybliżoną wartość można wyliczyć ze wzoru:
h = ((Ah x V) / W ) / 1,6

gdzie:
h - czas pracy w godzinach
Ah - pojemność akumulatora
V - napięcie akumulatora
W - moc pobierana przez urządzenie
1,6 - współczynnik rozładowania akumulatora


Przykładowo:
Jeśli do modułu „Chargerbateryv.04” dołączono akumulator o pojemność 1,2 Ah (napięcie 12V DC), a do wyjścia „A OSW” dołączono lampę oświetlenia awaryjnego pobierającą 1,5 W to po zaniku zasilania podstawowego lampa będzie świecić przez następujący okres czasu:

h = ((1,2 x 12) /1,5 ) / 1,6
h = 6 godzin

Przybliżony czas aktywności oświetlenia awaryjnego, dla powyższego przypadku wyniesie około 6 godzin.

Montaż:
  • Odłączyć zasilanie układu w jakim ma być zamontowany moduł „Chargerbateryv.04”
  • Zamocować moduł „Chargerbateryv.04” w przygotowanym punkcie
  • Dołączyć zasilanie 230V AC do zacisków „230VAC”
  • Dołączyć „+” akumulatora do zacisku „BAT+” (Aku), następnie „-„ akumulatora do zacisku „BAT-„ (Aku)
  • Do zacisków „ALARM” (Al) dołączyć można dowolne urządzenia pracujące na napięcie 12V DC, dla którego wymagane jest ciągłe zasilanie, np. dźwiękowa sygnalizacja alarmowa; przy podłączaniu odbiornika należy zwrócić szczególną uwagę na poprawną polaryzację połączeń, zaciski „ALARM” posiadają opis polaryzacji „+” jako dodatni biegun zasilania „-„ jako biegun ujemny zasilania
  • Do zacisków „A OSW” (Aw) dołączyć można dowolne urządzenia pracujące na napięcie 12V DC, którego aktywacja wymagana jest po zaniku zasilania podstawowego, np. punkty oświetlenia awaryjnego; przy podłączaniu odbiornika należy zwrócić szczególną uwagę na poprawną polaryzację połączeń, zaciski „A OSW” (Aw) posiadają opis polaryzacji „+” jako dodatni biegun zasilania „-„ jako biegun ujemny zasilania.
Dane techniczne:
Zasilanie 230 VAC
Max. pobór prądu 80 mA
Przyłącze Złącza z zaciskami śrubowymi 1,5 mm2
Temperatura pracy 10-25ºC
Max. moc dołączonych odbiorników 10 W
Typ dołączanych akumulatorów Żelowe, o pojemności 1,2-7,2 AH
Napięcie monitorowanego obwodu 230V AC
Podstawowe wymiary:
- moduł bez obudowy
- moduł z obudową
X:71mm, Y: 48mm, Z: 32mm
X: 85mm, Y: 65mm, Z: 37mm

Opis złącz:
Oznaczenie zacisków Funkcja
230VAC Zasilanie z monitorowanego obwodu 230 VAC
230VAC Zasilanie z monitorowanego obwodu 230 VAC
BAT (AKU) + Dodatni biegun akumulatora
BAT (AKU) - Ujemny biegun akumulatora
ALARM (AL) + Dodatni biegun odbiornika dla którego wymagane jest ciągłe napięcie 12V DC
ALARM (AL) - Ujemny biegun odbiornika dla którego wymagane jest ciągłe napięcie 12V DC
A OSW (Aw) + Dodatni biegun odbiornika dla którego wymagane jest napięcie 12V DC w trybie zasilania awaryjnego
A OSW (Aw)- Ujemny biegun odbiornika dla którego wymagane jest napięcie 12V DC w trybie zasilania awaryjnego

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

Specyficzne kody

Pliki do pobrania

Instrukcja Chargerbatery v.04

Pliki do pobrania (458.75k)