Krótki opis
Piętrowskazywacz Led z nadajnikiem magistrali szeregowej (aidemSys-T) - Układ przeznaczony jest do informowania o aktualnym położeniu kabiny w szybie, oraz kierunku zamierzonej jazdy. Wszelkie informacje prezentowane są na czytelnym wyświetlaczu Led. Układ reaguje na informacje przesyłane w trybie kodu BCD. W zależności od konfiguracji linii zasilania, wejścia modułu będą reagować na sygnały typu „GND” lub „24V”. Dodatkowo urządzenie umożliwia prezentowanie informacji o, aktywnych trybach pracy windy: „Serwis pożarowy”, „Serwis szpitalny”, „ Serwis użytkownika”.

AidemSys-T

Krótki opis
Piętrowskazywacz Led z nadajnikiem magistrali szeregowej (aidemSys-T) - Układ przeznaczony jest do informowania o aktualnym położeniu kabiny w szybie, oraz kierunku zamierzonej jazdy. Wszelkie informacje prezentowane są na czytelnym wyświetlaczu Led. Układ reaguje na informacje przesyłane w trybie kodu BCD. W zależności od konfiguracji linii zasilania, wejścia modułu będą reagować na sygnały typu „GND” lub „24V”. Dodatkowo urządzenie umożliwia prezentowanie informacji o, aktywnych trybach pracy windy: „Serwis pożarowy”, „Serwis szpitalny”, „ Serwis użytkownika”.
123,00 zł
Brutto
Ilość

Piętrowskazywacz Led z nadajnikiem magistrali szeregowej (aidemSys-T) - Układ przeznaczony jest do informowania o aktualnym położeniu kabiny w szybie, oraz kierunku zamierzonej jazdy. Wszelkie informacje prezentowane są na czytelnym wyświetlaczu Led. Układ reaguje na informacje przesyłane w trybie kodu BCD. W zależności od konfiguracji linii zasilania, wejścia modułu będą reagować na sygnały typu „GND” lub „24V”. Dodatkowo urządzenie umożliwia prezentowanie informacji o, aktywnych trybach pracy windy: „Serwis pożarowy”, „Serwis szpitalny”, „ Serwis użytkownika”. Wszystkie informacje, jakie pojawiają się na wejściach „aidemSys-T” (w trybie kodu BCD), mogą być przesyłane do współpracujących odbiorników przy zastosowaniu linii dwuprzewodowej – tzw. magistrali. Przykładem zastosowania może być współpraca piętrowskazywacza zainstalowanego w szafie sterowej z piętrowskazywaczem w kabinie. Odbiornikami dedykowanymi do współpracy z modułem „aidemSys-T” , z użyciem linii dwuprzewodowej są, układy „aidemSys-R”, „aidemRvertq-1”. Długość dwuprzewodowej linii przesyłu danych nie powinna przekraczać 80 metrów. Na płycie urządzenia znajduje się przycisk służący do konfiguracji „„aidemSys-T””. Znaczenie oraz działanie poszczególnych elementów opisano poniżej.

Montaż:
  • Odłączyć zasilanie układu w jakim ma być zamontowany moduł „aidemSys-T”
  • Zamocować moduł „aidemSys-T” w przygotowanym punkcie
  • Dołączyć zasilanie 24V DC do zacisków „X” oraz „Y” – sposób konfiguracji w tabeli poniżej
  • Podłączyć pozostałe wejścia zgodnie z poniższą tabelą
Zasilanie:
Układ zasilany jest napięciem 24V prądu stałego, dołączanym do zacisków „X” oraz „Y”. W zależności od sposobu dołączenia linii zasilających, wejścia piętrowskazywacza będą reagowały na sygnały sterujące typu „GND” lub „24V” – zgodnie tabelami 1 i 2.

Tabela 1.
Zacisk Sposób dołączenia zasilania
X 24V
Y GND
Wejścia trowskazywacza będą reagowały na sygnały sterujące typu GND.

Tabela 2.
Zacisk Sposób dołączenia zasilania
X GND
Y 24V
Wejścia trowskazywacza będą reagowały na sygnały sterujące typu 24V.

Dane techniczne:
Zasilanie 24 VDC
Max. pobór prądu 110mA
Kolor wyświetlacza czerwony, zielony lub żółty
Przyłącze Złącza z zaciskami śrubowymi 1,5 mm2
Temperatura pracy 5-70ºC
Podstawowe wymiary X: 83mm, Y: 69 mm, Z: 32mm

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

Specyficzne kody

Nowy produkt

Pliki do pobrania

Instrukcja AidemSys- T

Pliki do pobrania (424.4k)