Krótki opis
Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym (Chargerbatery v.03) -  Przeznaczony jest do pracy we wszelkiego rodzaju układach, w których po zaniku napięcia podstawowego, z poziomu 230V AC, wymagana jest praca niektórych urządzeń jak np. oświetlenie awaryjne, dźwiękowa sygnalizacja alarmowa. W trybie czuwania „Chargerbateryv.03” monitoruje stan dołączonego akumulatora i w zależności od pomiarów dobierane są parametry ładowania. Stan naładowania akumulatora obrazowany jest poprzez zapalenie jednej z trzech diód. Dioda zielona oznacza poprawnie naładowany akumulator oraz aktywny tryb ładowania konserwującego, dioda żółta oznacza częściowo rozładowany akumulator oraz tryb ładowania zasadniczego.
Wersja bez obudowy.

Chargerbatery v.03

Krótki opis
Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym (Chargerbatery v.03) -  Przeznaczony jest do pracy we wszelkiego rodzaju układach, w których po zaniku napięcia podstawowego, z poziomu 230V AC, wymagana jest praca niektórych urządzeń jak np. oświetlenie awaryjne, dźwiękowa sygnalizacja alarmowa. W trybie czuwania „Chargerbateryv.03” monitoruje stan dołączonego akumulatora i w zależności od pomiarów dobierane są parametry ładowania. Stan naładowania akumulatora obrazowany jest poprzez zapalenie jednej z trzech diód. Dioda zielona oznacza poprawnie naładowany akumulator oraz aktywny tryb ładowania konserwującego, dioda żółta oznacza częściowo rozładowany akumulator oraz tryb ładowania zasadniczego.
Wersja bez obudowy.
313,65 zł
Brutto
Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym (Chargerbatery v.03) - Przeznaczony jest do pracy we wszelkiego rodzaju układach, w których po zaniku napięcia podstawowego, z poziomu 230V AC, wymagana jest praca niektórych urządzeń jak np. oświetlenie awaryjne, dźwiękowa sygnalizacja alarmowa. W trybie czuwania „Chargerbateryv.03” monitoruje stan dołączonego akumulatora i w zależności od pomiarów dobierane są parametry ładowania. Stan naładowania akumulatora obrazowany jest poprzez zapalenie jednej z trzech diód. Dioda zielona oznacza poprawnie naładowany akumulator oraz aktywny tryb ładowania konserwującego, dioda żółta oznacza częściowo rozładowany akumulator oraz tryb ładowania zasadniczego. Dioda czerwona oznacza uszkodzenie akumulatora. Dodatkowo na płycie znajduje się czerwona dioda opisana ”BAT” lub „akumulator”, która uaktywnia się w przypadku braku akumulatora. Pulsująca niebieska dioda oznacza poprawność pracy mikroprocesora sterującego. Zasada działania modułu polega na stałym monitorowaniu zasilana podstawowego, nadzorowanego obwodu. Odbywa się to poprzez dołączenie do zacisków „230V AC” napięcia z zakresu 230V AC – np. dowolny obwód oświetlenia. W sytuacji zaniku zasilania podstawowego moduł „Chargerbateryv.03” uaktywnia tryb zasilana awaryjnego. W trybie tym na zaciskach „A OSW” pojawi się napięcie 12V DC uaktywniając np. moduł oświetlenia awaryjnego. Bez względu na stan pracy modułu „Chargerbateryv.03”, czuwanie czy tryb awaryjny, na zaciskach „Al” stale podawane jest napięcie 12V DC umożliwiające dołączenie np. układu dźwiękowej sygnalizacji alarmowej. W sytuacji zaniku zasilania modułu „Chargerbateryv.03” nadal realizowane są opisane powyżej zadania z wyjątkiem ładowania i monitorowania stanu akumulatora. Warunkiem poprawnej pracy urządzenia, jest dołączenie do zacisków „BAT” akumulatora o napięciu 12V DC, zgodnie z opisaną polaryzacją. Powinien być to akumulator żelowy o pojemności z zakresu 1,2 – 7,2 AH. Moc poboru odbiorników dołączonych do wyjść „ALARM” i A OSW”, nie powinna przekraczać 10W. Przybliżony czas pracy układu w trybie zaniku zasilania podstawowego jest ściśle uzależniony od zastosowanego akumulatora. Przybliżoną wartość można wyliczyć ze wzoru:

h = ((Ah x V) / W ) / 1,6

gdzie:
h - czas pracy w godzinach
Ah - pojemność akumulatora
V - napięcie akumulatora
W - moc pobierana przez urządzenie
1,6 - współczynnik rozładowania akumulatora

Przykładowo:
Jeśli do modułu „Chargerbateryv.03” dołączono akumulator o pojemność 1,2 Ah (napięcie 12V DC), a do wyjścia „A OSW” dołączono lampę oświetlenia awaryjnego pobierającą 1,5 W to po zaniku zasilania podstawowego lampa będzie świecić przez następujący okres czasu:

h = ((1,2 x 12) /1,5 ) / 1,6
h = 6 godzin

Przybliżony czas aktywności oświetlenia awaryjnego, dla powyższego przypadku wyniesie około 6 godzin.

Montaż:
  • Odłączyć zasilanie układu w jakim ma być zamontowany moduł „Chargerbateryv.03”
  • Zamocować moduł „Chargerbateryv.03” w przygotowanym punkcie
  • Dołączyć „+” akumulatora do zacisku „BAT+” (AKU), następnie „-„ akumulatora do zacisku „BAT-„ (AKU)
  • Do zacisków „Al” dołączyć można dowolne urządzenia pracujące na napięcie 12V DC, dla którego wymagane jest ciągłe zasilanie, np. dźwiękowa sygnalizacja alarmowa; przy podłączaniu odbiornika należy zwrócić szczególną uwagę na poprawną polaryzację połączeń, zaciski „Al” posiadają opis polaryzacji „+” jako dodatni biegun zasilania „-„ jako biegun ujemny zasilania
  • Do zacisków „A OSW” (Aw) dołączyć można dowolne urządzenia pracujące na napięcie 12V DC, którego aktywacja wymagana jest po zaniku zasilania podstawowego, np. punkty oświetlenia awaryjnego; przy podłączaniu odbiornika należy zwrócić szczególną uwagę na poprawną polaryzację połączeń, zaciski „A OSW” (Aw) posiadają opis polaryzacji „+” jako dodatni biegun zasilania „-„ jako biegun ujemny zasilania
  • Do zacisków „230V AC” dołączyć należy napięcie 230V AC monitorowanego obwodu, z którego też zasilany jest moduł „Chargerbateryv.03”
Dane techniczne:
Zasilanie 230 VAC
Max. pobór prądu 120 mA
Przyłącze Złącza z zaciskami śrubowymi 1,5 mm2
Temperatura pracy 10-25ºC
Max. moc dołączonych odbiorników 10 W
Typ dołączanych akumulatorów Żelowe, o pojemności 1,2-7,2 AH
Napięcie monitorowanego obwodu 230V AC
Podstawowe wymiary:
- moduł bez obudowy
- moduł z obudową
X: 90mm, Y: 48mm, Z: 34mm
X: 125mm, Y: 70mm, Z: 41mm

Opis złącz:
Oznaczenie zacisków Funkcja
BAT (AKU) + Dodatni biegun akumulatora
BAT (AKU) - Ujemny biegun akumulatora
ALARM (AL) + Dodatni biegun odbiornika dla którego wymagane jest ciągłe napięcie 12V DC
ALARM (AL) - Ujemny biegun odbiornika dla którego wymagane jest ciągłe napięcie 12V DC
A OSW (Aw)+ Dodatni biegun odbiornika dla którego wymagane jest ciągłe napięcie 12V DC w trybie zasilania awaryjnego
A OSW (Aw) - Ujemny biegun odbiornika dla którego wymagane jest ciągłe napięcie 12V DC w trybie zasilania awaryjnego
230V AC Napięcie 230V AC monitorowanego obwodu oraz zasilanie „Chargerbateryv.03"
230V AC Napięcie 230V AC monitorowanego obwodu oraz zasilanie „Chargerbateryv.03"

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

Specyficzne kody

Nowy produkt

Pliki do pobrania

Instrukcja Chargerbatery v.03

Pliki do pobrania (428.27k)