Krótki opis
Termistor 1.0 jest urządzeniem nadzorującym temperaturę uzwojeń silnika. Kontrola temperatury uzwojeń silnika możliwa jest dzięki wbudowanym w uzwojenia czujnikom typu PTC. Gdy temperatura uzwojeń silnika wzrasta, zmienia się rezystancja czujników PTC. Po osiągnięciu wartości granicznych nastąpi zadziałanie modułu Termistor 1.0 oraz zatrzymanie silnika. Termistor 1.0 może być stosowany do zabezpieczenia dowolnego typu silników, które w uzwojenie mają wbudowane czujniki PTC. Zabezpieczenie może pracować z maksymalnie czterema połączonymi szeregowo czujnikami PTC. Termistor 1.0 może pracować w dwóch trybach wybieranych przez użytkownika w zależności od potrzeb. Wybór trybów pracy odbywa się poprzez założenie lub zdjęcie zwory z kołków.
Wersja bez obudowy.

Termistor 1.0

Krótki opis
Termistor 1.0 jest urządzeniem nadzorującym temperaturę uzwojeń silnika. Kontrola temperatury uzwojeń silnika możliwa jest dzięki wbudowanym w uzwojenia czujnikom typu PTC. Gdy temperatura uzwojeń silnika wzrasta, zmienia się rezystancja czujników PTC. Po osiągnięciu wartości granicznych nastąpi zadziałanie modułu Termistor 1.0 oraz zatrzymanie silnika. Termistor 1.0 może być stosowany do zabezpieczenia dowolnego typu silników, które w uzwojenie mają wbudowane czujniki PTC. Zabezpieczenie może pracować z maksymalnie czterema połączonymi szeregowo czujnikami PTC. Termistor 1.0 może pracować w dwóch trybach wybieranych przez użytkownika w zależności od potrzeb. Wybór trybów pracy odbywa się poprzez założenie lub zdjęcie zwory z kołków.
Wersja bez obudowy.
178,35 zł
Brutto
Termistor 1.0 jest urządzeniem nadzorującym temperaturę uzwojeń silnika. Działa on na zasadzie przekaźnika rezystancyjnego. Kontrola temperatury uzwojeń silnika możliwa jest dzięki wbudowanym w uzwojenia czujnikom typu PTC. Gdy temperatura uzwojeń silnika wzrasta, zmienia się rezystancja czujników PTC. Po osiągnięciu wartości granicznych nastąpi zadziałanie modułu Termistor 1.0 oraz zatrzymanie silnika. Termistor 1.0 może być stosowany do zabezpieczenia dowolnego typu silników, które w uzwojenie mają wbudowane czujniki PTC. Zabezpieczenie może pracować z maksymalnie czterema połączonymi szeregowo czujnikami PTC. Termistor 1.0 może pracować w dwóch trybach wybieranych przez użytkownika w zależności od potrzeb. Wybór trybów pracy odbywa się poprzez założenie lub zdjęcie zwory z kołków.

TRYB 1 - na kołkach nie ma założonej zwory: gdy dopuszczalna temperatura uzwojeń silnika zostanie przekroczona, aktywowany zostaje przekaźnik modułu Termistor 1.0, co potwierdzone jest zapaleniem czerwonej diody „ALARM”. Jeśli temperatura uzwojeń będzie mieścić się w granicach dopuszczalnych, Termistor 1.0 automatyczne wróci do stanu czuwania, zgaśnie dioda „ALARM”.

TRYB 2 - na kołkach jest założona zwora: gdy dopuszczalna temperatura uzwojeń silnika zostanie przekroczona, aktywowany zostaje przekaźnik modułu Termistor 1.0, co potwierdzone jest zapaleniem czerwonej diody „ALARM”. Powrót modułu do stanu czuwania nastąpi dopiero gdy temperatura uzwojeń będzie mieścić się w granicach dopuszczalnych i naciśnięty zostanie przycisk „RESET”.

Montaż:
  • Odłączyć zasilanie układu w jakim ma być zamontowany Termistor 1.0
  • Wersja Termistor 1.0 w obudowie przystosowana jest do montażu na szynie DIN, wersję bez obudowy mocować należy na dołączonych podstawach
  • Dołączyć zasilanie modułu Termistor 1.0 (24V AC lub DC) do zacisków „24V AC/DC”
  • Do zacisków oznaczonych „TH1, TH2” dołączyć wyprowadzenia czujników PTC montowanych w uzwojeniu silnika
  • Wyprowadzenia przekaźnika modułu Termistor 1.0 opisane są jako „COM, NC, NO”
Dane techniczne:
Zasilanie 24 V AC lub DC
Maksymalny prąd obciążenia przekaźnika wyjściowego 1A
Kontrola stanu pracy:
- czuwanie
- Termistor 1.0 aktywny
Dioda „ALARM” zgaszona
Dioda „ALARM" świeci
Pobór prądu Stan czuwania:18 mA, moduł aktywny: 27 mA
Przyłącze Zaciski śrubowe 1,5 mm2
Temperatura pracy 5 - 70ºC
Podstawowe wymiary:
- wersja bez obudowy
- wersja w obudowie
X: 29mm, Y: 83mm, Z: 20mm
X: 35mm, Y: 88mm, Z: 59mm
Mocowanie:
- wersja w obudowie
- wersja bez obudowy
Szyna DIN
Na dołączonych kołkach dystansowych

Opis złącz:
Oznaczenie zacisków Funkcja
24V AC/DC Zasilanie 24 V AC lub DC
24V AC/DC Zasilanie 24 V AC lub DC
TH1, TH2 Zaciski służące do dołączenia czujników PTC uzwojeń silnika
COM Zacisk wspólny przekaźnika wyjściowego
NO W stanie „ALARM” zacisk NO jest dołączony do zacisku COM
NC W stanie czuwania zacisk NC jest dołączony do zacisku COM
Kołki wyboru trybu pracy:
- brak zwory na kołkach
- kołki zwarte zworą
TRYB1 (czytaj - „Działanie”)
TRYB2 (czytaj - „Działanie”)

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

Specyficzne kody

Nowy produkt

Pliki do pobrania

Instrukcja Termistor 1.0

Pliki do pobrania (372.43k)