Krótki opis
Piętrowskazywacz LED (Led-Bcd) - Układ przeznaczony jest do prezentacji aktualnego położenia kabiny w szybie. Współpracować może ze sterowaniami komunikującymi się w formacie kodu BCD. Dodatkowo „Piętrowskazywacz Led-Bcd” wyświetla kierunek zamierzonej jazdy. Układ reaguje na informacje przesyłane w trybie kodu BCD. W zależności od konfiguracji linii zasilania, wejścia modułu będą reagować na sygnały typu „GND” lub „24V”. Na płycie urządzenia znajduje się przycisk służący do konfiguracji „Piętrowskazywacza Led- Bcd”. Znaczenie oraz działanie poszczególnych elementów opisano w tabelach poniżej.

Led-BCD

Krótki opis
Piętrowskazywacz LED (Led-Bcd) - Układ przeznaczony jest do prezentacji aktualnego położenia kabiny w szybie. Współpracować może ze sterowaniami komunikującymi się w formacie kodu BCD. Dodatkowo „Piętrowskazywacz Led-Bcd” wyświetla kierunek zamierzonej jazdy. Układ reaguje na informacje przesyłane w trybie kodu BCD. W zależności od konfiguracji linii zasilania, wejścia modułu będą reagować na sygnały typu „GND” lub „24V”. Na płycie urządzenia znajduje się przycisk służący do konfiguracji „Piętrowskazywacza Led- Bcd”. Znaczenie oraz działanie poszczególnych elementów opisano w tabelach poniżej.
307,50 zł
Brutto
Piętrowskazywacz LED (Led-Bcd) - Układ przeznaczony jest do prezentacji aktualnego położenia kabiny w szybie. Współpracować może ze sterowaniami komunikującymi się w formacie kodu BCD. Dodatkowo „Piętrowskazywacz Led-Bcd” wyświetla kierunek zamierzonej jazdy. Układ reaguje na informacje przesyłane w trybie kodu BCD. W zależności od konfiguracji linii zasilania, wejścia modułu będą reagować na sygnały typu „GND” lub „24V”. Na płycie urządzenia znajduje się przycisk służący do konfiguracji „Piętrowskazywacza Led- Bcd”. Znaczenie oraz działanie poszczególnych elementów opisano w tabelach poniżej.

Montaż:
  • Odłączyć zasilanie układu w jakim ma być zamontowany moduł „Led-Bcd”
  • Zamocować moduł „Led-Bcd” w przygotowanym punkcie
  • Dołączyć zasilanie 24V DC do zacisków „X” oraz „Y” – sposób konfiguracji w tabeli poniżej
  • Podłączyć pozostałe wejścia zgodnie z poniższą tabelą:
Zasilanie:
Układ zasilany jest napięciem 24V prądu stałego, dołączanym do zacisków „X” oraz „Y”. W zależności od sposobu dołączenia linii zasilających, wejścia piętrowskazywacza będą reagowały na sygnały sterujące typu „GND” lub „24V” – zgodnie tabelami 1 i 2:

Tabela 1.
Zacisk Sposób dołączenia zasilania
X 24V
Y GND
Wejścia piętrowskazywacza będą reagowały na sygnały sterujące typu GND, lampka INFO nie świeci się.

Tabela 2.
Zacisk Sposób dołączenia zasilania
X GND
Y 24V
Wejścia piętrowskazywacza będą reagowały na sygnały sterujące typu 24V, lampka INFO pulsuje.

Dane techniczne:
Zasilanie 24 VDC
Max. pobór prądu 120 mA
Kolor wyświetlacza czerwony, zielony lub żółty
Przyłącze Złącza z zaciskami śrubowymi 1,5 mm2
Temperatura pracy 5-70ºC
Podstawowe wymiary: X: 76mm, Y: 55mm, Z: 25mm

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

Specyficzne kody

Nowy produkt

Pliki do pobrania

Instrukcja Ledbcd

Pliki do pobrania (216.2k)