Krótki opis
Uniwersalna karta przekaźników (REL v.1) - Karta przeznaczona jest do odseparowania wszelkiego rodzaju sterujących urządzeń elektronicznych od modułów wykonawczych. Przykładowym zastosowaniem może być sterowanie, za pomocą karty, wyświetlaczy położenia kabiny w szybie. Karta zasilana jest napięciem 24 VDC i posiada dwanaście niezależnych od siebie kanałów. Każdy kanał posiada wejście aktywujące opisane symbolem „IN” oraz odpowiadające mu wyjście opisane symbolem „W”. Przykładowo wejściu opisanemu symbolem „IN1” odpowiada wyjście opisane symbolem „W1”. Każdy kanał, w zależności od potrzeb, może być sterowany sygnałem „24VDC” lub „GND”. Typ sygnałów uaktywniających kanały ustala się poprzez odpowiednią konfigurację karty.

REL v.1

Krótki opis
Uniwersalna karta przekaźników (REL v.1) - Karta przeznaczona jest do odseparowania wszelkiego rodzaju sterujących urządzeń elektronicznych od modułów wykonawczych. Przykładowym zastosowaniem może być sterowanie, za pomocą karty, wyświetlaczy położenia kabiny w szybie. Karta zasilana jest napięciem 24 VDC i posiada dwanaście niezależnych od siebie kanałów. Każdy kanał posiada wejście aktywujące opisane symbolem „IN” oraz odpowiadające mu wyjście opisane symbolem „W”. Przykładowo wejściu opisanemu symbolem „IN1” odpowiada wyjście opisane symbolem „W1”. Każdy kanał, w zależności od potrzeb, może być sterowany sygnałem „24VDC” lub „GND”. Typ sygnałów uaktywniających kanały ustala się poprzez odpowiednią konfigurację karty.
264,45 zł
Brutto
Uniwersalna karta przekaźników (REL v.1) - Karta przeznaczona jest do odseparowania wszelkiego rodzaju sterujących urządzeń elektronicznych od modułów wykonawczych. Przykładowym zastosowaniem może być sterowanie, za pomocą karty, wyświetlaczy położenia kabiny w szybie. Karta zasilana jest napięciem 24 VDC i posiada dwanaście niezależnych od siebie kanałów. Każdy kanał posiada wejście aktywujące opisane symbolem „IN” oraz odpowiadające mu wyjście opisane symbolem „W”. Przykładowo wejściu opisanemu symbolem „IN1” odpowiada wyjście opisane symbolem „W1”. Każdy kanał, w zależności od potrzeb, może być sterowany sygnałem „24VDC” lub „GND”. Typ sygnałów uaktywniających kanały ustala się poprzez odpowiednią konfigurację karty. Po uaktywnieniu dowolnego kanału na jego wyjściu, w zależności od konfiguracji pojawić się może sygnał typu „24VDC” lub „GND”. Karta posiada również dodatkowy zacisk opisany „WSP”, na który można podać dowolny sygnał z zakresu 1-120V DC lub AC. Sygnał ten pojawi się na wyjściu danego kanału, po jego uaktywnieniu. Uaktywnienie bloku potwierdzane jest zapaleniem odpowiedniej lampki.

Konfiguracja karty:
Pozycja zwory Sposób działania
zwora w pozycji A wejścia karty będą uaktywniane sygnałem typu „GND”
zwora w pozycji B wejścia karty będą uaktywniane sygnałem typu „24VDC”
zwora w pozycji C po uaktywnieniu danego kanału na jego wyjściu pojawi się sygnał typu „24VDC”
zwora w pozycji D po uaktywnieniu danego kanału na jego wyjściu pojawi się sygnał typu „GND”
brak zwory w pozycji C i D po uaktywnieniu danego kanału na jego wyjściu pojawi się sygnał dołączony do zacisku „WSP”

UWAGA !!! Jeśli chcemy wykorzystać zacisk „WSP” (zgodnie z opisem powyżej) należy zdjąć zwory z pozycji C i D.

Montaż:
  • Odłączyć zasilanie układu w jakim ma być zamontowana „KartaREL v.1”
  • Zamocować moduł w przygotowanym miejscu korzystając z dołączonych kołków
  • Podłączyć zaciski karty zgodnie z poniższą tabelą:
Wejście  Przeznaczenie
24V dołączyć zasilanie + 24VDC
GND dołączyć masę zasilania
WSP opcjonalne wejście sygnału z zakresu 1-120V DC lub AC
IN1 – IN12 wejścia aktywujące poszczególne kanały karty
W1 – W12 wyjścia poszczególnych kanałów karty

Dane techniczne:
Napięcie pracy 24 VDC
Max. prąd przełączany 1A
Max. pobór prądu (aktywne wszystkie bloki) 220 mA
Sygnały przełączane (przy użyciu wejścia „WSP” 1-120V DC lub AC
Czas przełączenia 5 ms
Temperatura pracy 5-70ºC
Podstawowe wymiary: X:69mm Y:50mm Z:22mm

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

Specyficzne kody

Nowy produkt

Pliki do pobrania

Instrukcja Karta RELv.1

Pliki do pobrania (726.76k)