Krótki opis
System ograniczenia dostępu (Ds1tqfp control) - Jest kompletnym systemem ograniczającym dostęp osobom nieuprawnionym do chronionych obiektów. System wykorzystany może być również do ograniczenia liczby użytkowników korzystających z windy. Każdy z uprawnionych użytkowników posiada osobisty klucz w formie breloczka, który po przyłożeniu do czytnika umożliwia wejście do obiektu, lub skorzystanie z windy.

Ds1tqfp Control

Krótki opis
System ograniczenia dostępu (Ds1tqfp control) - Jest kompletnym systemem ograniczającym dostęp osobom nieuprawnionym do chronionych obiektów. System wykorzystany może być również do ograniczenia liczby użytkowników korzystających z windy. Każdy z uprawnionych użytkowników posiada osobisty klucz w formie breloczka, który po przyłożeniu do czytnika umożliwia wejście do obiektu, lub skorzystanie z windy.
123,00 zł
Brutto
System ograniczenia dostępu (Ds1tqfp control) - Jest kompletnym systemem ograniczającym dostęp osobom nieuprawnionym do chronionych obiektów. System wykorzystany może być również do ograniczenia liczby użytkowników korzystających z windy. Każdy z uprawnionych użytkowników posiada osobisty klucz w formie breloczka, który po przyłożeniu do czytnika umożliwia wejście do obiektu, lub skorzystanie z windy.

System „Ds1tqfp control” przystosowany jest standardowo do obsługi trzystu kluczy. Układ zasilany jest napięciem 24V DC. W swej strukturze posiada wbudowany przekaźnik, który aktywowany jest na czas 3 sekund, po pomyślnej identyfikacji klucza, co umożliwia zasterowanie windy, lub otworzenie drzwi. Pomyślna identyfikacja potwierdzana jest trzykrotnym sygnałem dźwiękowym. Na obudowie jednostki sterującej umieszczony jest przełącznik służący do dezaktywacji urządzenia, co pomocne jest w sytuacji, gdy wymagane jest wyłączenie systemu ograniczenia dostępu. Dezaktywacja systemu następuje, gdy dźwignia przełącznika skierowana jest w dół – co potwierdzone jest zapaleniem czerwonej diody na czytniku. Aktywacja systemu następuje po przełączeniu dźwigni przełącznika do góry, co potwierdzone zostaje zapaleniem zielonej diody na czytniku. Do obsługi jednego wejścia niezbędny jest jeden moduł sterujący oraz czytnik. Jeśli dany obiekt posiada przykładowo siedem wejść, należy zainstalować siedem jednostek sterujących oraz siedem czytników.

W przypadku projektowania rozbudowanego systemu istnieje możliwość zakupu modułu programatora, który dołączyć można do każdej jednostki sterującej. Przy użyciu programatora dokonać można diagnostyki pamięci systemu, można skonfigurować pracę sygnalizatora akustycznego, sposób pracy sygnalizacji świetlnej czujnika, lub dodawać nowe klucze. Wersja DS1tqfp umożliwia dodawanie nowych kluczy jak i kasowanie pamięci, bez konieczności posiadania programatora. Sposób przeprowadzania tych czynności opisano poniżej:

Dodawanie nowych kluczy (bez użycia programatora):
  • przełącznik aktywacji/dezaktywacji systemu należy przełączyć „do góry” uaktywniając system, co potwierdzone zostanie zapaleniem zielonej diody na czytniku
  • do czytnika należy przyłożyć dowolny, uprawniony klucz
  • po poprawnej weryfikacji, potwierdzonej trzykrotnym sygnałem dźwiękowym, należy przełączyć przełącznik aktywacji/dezaktywacji „na dół”
  • po około 1 sekundzie usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy potwierdzający uruchomienie procesu rejestracji nowego klucza
  • gotowość systemu do zarejestrowania nowego klucza potwierdzona zostanie dwom sygnałami dźwiękowymi, po sygnałach tych możemy przyłożyć do czytnika nowy klucz
  • po przyłożeniu nowego klucza do czytnika należy poczekać na trzy sygnały dźwiękowe, co oznacza poprawny odczyt nowego klucza, dopiero teraz możemy odsunąć klucz od czytnika
  • w następnej kolejności następuje zapisanie nowego klucza do pamięci systemu, proces zakończenia dodawania nowego klucza potwierdzony zostanie czterema sygnałami, po czym układ przejdzie do pracy zgodnej z pozycją przełącznika aktywacji/dezaktywacji systemu
Dane techniczne:
Zasilanie 24 VDC
Przyłącze Zaciski śrubowe 1,5 mm2
Temperatura pracy 5 - 70ºC
Max. obciążenie przekaźnika 1A
Max. pobór prądu 60 mA
Podstawowe wymiary: X: 81mm, Y: 56mm, Z: 33mm

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

Specyficzne kody

Nowy produkt

Pliki do pobrania

Instrukcja Ds1tqfp

Pliki do pobrania (482.66k)