Krótki opis
Piętrowskazywacz Lcd z funkcją „diagnostyki” - Układ przeznaczony jest przede wszystkim do wykorzystania w sterowaniach wind produkowanych przez „Zakład Sterowań i napędów MikroLift”, ale może też być wykorzystany we wszelkich systemach prezentujących aktualne położenie kabiny w formacie kodu BCD. Podstawowe funkcje „Piętrowskazywacza Lcd” to wyświetlanie aktualnej pozycji kabiny w szybie, oraz kierunku zamierzonej jazdy, dekodowanie informacji generowanych przez sterowania „MikroLift”, dotyczących zaistniałych usterek. Wszystkie informacje prezentowane są na podświetlanym wyświetlaczu tekstowym. Dodatkowo moduł posiada wbudowany licznik jazd windy.

LcdDiag

Krótki opis
Piętrowskazywacz Lcd z funkcją „diagnostyki” - Układ przeznaczony jest przede wszystkim do wykorzystania w sterowaniach wind produkowanych przez „Zakład Sterowań i napędów MikroLift”, ale może też być wykorzystany we wszelkich systemach prezentujących aktualne położenie kabiny w formacie kodu BCD. Podstawowe funkcje „Piętrowskazywacza Lcd” to wyświetlanie aktualnej pozycji kabiny w szybie, oraz kierunku zamierzonej jazdy, dekodowanie informacji generowanych przez sterowania „MikroLift”, dotyczących zaistniałych usterek. Wszystkie informacje prezentowane są na podświetlanym wyświetlaczu tekstowym. Dodatkowo moduł posiada wbudowany licznik jazd windy.
504,30 zł
Brutto
Piętrowskazywacz Lcd z funkcją „diagnostyki” - Układ przeznaczony jest przede wszystkim do wykorzystania w sterowaniach wind produkowanych przez „Zakład Sterowań i napędów MikroLift”, ale może też być wykorzystany we wszelkich systemach prezentujących aktualne położenie kabiny w formacie kodu BCD. Podstawowe funkcje „Piętrowskazywacza Lcd” to wyświetlanie aktualnej pozycji kabiny w szybie, oraz kierunku zamierzonej jazdy, dekodowanie informacji generowanych przez sterowania „MikroLift”, dotyczących zaistniałych usterek. Wszystkie informacje prezentowane są na podświetlanym wyświetlaczu tekstowym. Dodatkowo moduł posiada wbudowany licznik jazd windy. Za jedna jazdę urządzenie traktuje cykl rozpoczęty startem i zakończony zatrzymaniem się windy, bez względu na to ile było pięter pośrednich. Przykładowo jedną jazdą będzie następujący cykl: start z poziomu „0”, zatrzymanie na poziomie „7”. Układ reaguje na informacje przesyłane w trybie kodu BCD. W zależności od konfiguracji linii zasilania, wejścia modułu będą reagować na sygnały typu „GND” lub „24V”. Dodatkowo urządzenie umożliwia prezentowanie informacji o, aktywnych trybach pracy windy: „Serwis pożarowy”, „Serwis szpitalny”, „ Serwis użytkownika”. Wszystkie informacje, jakie pojawiają się na wejściach „Piętrowskazywacza Lcd” (w trybie kodu BCD), dodatkowo są zamieniane na kod segmentowy i prezentowane na wyjściach urządzenia. Do wyjść tych można dołączyć dowolny piętrowskazywacz, reagujący na kod segmentowy, aktywowany sygnałami typu „Gnd” (wspólna anoda). Na płycie urządzenia znajdują się trzy przyciski służące do konfiguracji „Piętrowskazywacza Lcd”, oraz trzy lampki informujące o trybie pracy. Znaczenie oraz działanie poszczególnych elementów opisano w tabelach poniżej.

Montaż:
  • Odłączyć zasilanie układu w jakim ma być zamontowany moduł „Piętrowskazywacza Lcd”
  • Zamocować moduł „Piętrowskazywacza Lcd” w przygotowanym punkcie
  • Dołączyć zasilanie 24V DC do zacisków „X” oraz „Y” – sposób konfiguracji w tabeli poniżej
  • Podłączyć pozostałe wejścia zgodnie z poniższą tabelą:
Zasilanie:
Układ zasilany jest napięciem 24V prądu stałego, dołączanym do zacisków „X” oraz „Y”. W zależności od sposobu dołączenia linii zasilających, wejścia piętrowskazywacza będą reagowały na sygnały sterujące typu „GND” lub „24V” – zgodnie tabelami 1 i 2:

Tabela 1.
Zacisk Sposób dołączenia zasilania
X 24V
Y GND
Wejścia piętrowskazywacza będą reagowały na sygnały sterujące typu GND żółta lampka „Info” nie świeci się.

Tabela 2.
Zacisk Sposób dołączenia zasilania
X GND
Y 24V
Wejścia piętrowskazywacza będą reagowały na sygnały sterujące typu 24V żółta lampka „Info” świeci się.

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

Specyficzne kody

Nowy produkt

Pliki do pobrania

Instrukcja Diagnostyka

Pliki do pobrania (555.8k)