wycinek obowiązującego Regulaminu ...

§ 15
REKLAMACJA


1. ZED Polkowice dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Klient może zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie wysyłanego do Klienta wraz z zamawianym towarem formularza Zgłoszenie reklamacji.
3. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:

ZED Polkowice Piotr Delwa
ul. Janusza Korczaka 4
59-100 Polkowice


4. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, ZED Polkowice niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
5. ZED Polkowice w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nasza firma niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru ZED Polkowice zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.

§ 16
REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA


1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki towarów.
2. Klient ma dwie możliwości aby skorzystać z ww. uprawnienia: należy wysłać maila na adres biuro@elektronikadowind.pl z ważnością wysoką oraz zatytułować go: "Rezygnacja z zamówienia nr...". Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do sklepu przed wysyłką zamówionego towaru.