§ 1
PRZEDSIĘBIORCA


1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.elektronikadowind.pl jest ZED Polkowice Piotr Delwa z siedzibą w Polkowicach, ul. Jana Korczaka 4, 59-100 Polkowice (zwane dalej ZED Polkowice), posiadająca REGON: 390521350 oraz NIP: 692-100-42-95.

§ 2
DEFINICJE


Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.elektronikadowind.pl.

Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.elektronikadowind.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.elektronikadowind.pl w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3
ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU


1. ZED Polkowice prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się rzeczy dostępne w sklepie stacjonarnym.
2. Do korzystania ze sklepu internetowego, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
§ 4
ZAMAWIANIE TOWARÓW


1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://sklep.elektronikadowind.pl.
2. Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie.
3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, pojemności itp.
4. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności wielkość, ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne szczegółowe informacje, które są wymagane w celu prawidłowego złożenia zamówienia. Klient po złożeniu zamówienia, ma prawo do jego anulowania w całości bez żadnych konsekwencji. Nie ma możliwości modyfikacji zamówienia poprzez zamianę towaru na inny, lub rezygnacji z jego części.

§ 5
JAK KUPOWAĆ


1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonkę DODAJ DO KOSZYKA.
2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka.
3. Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne produkty do koszyka.
4. Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę REALIZUJ ZAMÓWIENIE lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą się w górnym prawym rogu.
5. Po wejściu na stronę koszyka, należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.
6. Klient ma do wyboru dwa sposoby dokonywania zakupów: jako "GOŚĆ", niewymagające logowania, albo zakupy z logowaniem, dzięki któremu Klient zyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu internetowego sklep.elektronikadowind.pl.
7. Po wprowadzeniu danych adresowych należy kliknąć ikonkę DALEJ, wówczas wyświetlą się dostępne sposoby dostawy. Można wybrać ODBIÓR W SKLEPIE, wysyłkę KURIEREM DPD lub wysyłkę KURIEREM DPD za pobraniem.
8. Ostatnim krokiem jest wybór metody płatności. Można tego dokonać kodem BLIK lub e-przelewem. Po wybraniu metody płatności należy kliknąć pole „Zgadzam się z warunkami świadczenia usług i będę stosować się do nich bezwarunkowo.” oraz przycisk ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.
9. W przypadku wybrania PRZELEWY ONLINE należy wybrać bank, z którego chce się zapłacić a następnie  postępować zgodnie ze wskazówkami Kreatora Zakupów.
10. Na każdym etapie składania zamówienia można je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane.
11. Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

§ 6
CENY


1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.
2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
3. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.
4. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt realizacji zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy.

§ 7
DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW


1. Wszystkie towary przedstawiane na stronie internetowej są towarami dostępnymi.
2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zmówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

§ 8
REALIZACJA NIEPEŁNEGO ZAMÓWIENIA


1. W przypadku braku danego towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta).
2. Jeśli Klient nie chce, by zamówienie cząstkowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną natychmiast zwrócone wraz z wysłaniem kopii bankowej dyspozycji.

§ 9
SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA


1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia od jego złożenia.
3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 3 dni od przekazania zamówienia do realizacji.
4. Informacja o planowanym czasie realizacji zamówienia znajduje się na stronie koszyka.
5. W przypadku wybrania, jako formy płatności szybkiego przelewu realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za towar na konto podmiotu pośredniczącego (PAYNOW – mBank), od tego też momentu należy liczyć termin przekazania zamówienia do realizacji.
6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska DPD - przewidywany czas dostawy to maksymalnie 2 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
7. ZED Polkowice ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru do momentu jego doręczenia Klientowi.

§ 10
FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE


1. Za pobraniem:
  • Zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki. Jest to jedyny sposób opłacenia przesyłki z dołu.
2. Szybki przelew:
  • Przelewy, które akceptowane są przez ZED Polkowice, to tzw. "szybkie przelewy" dokonane przy użyciu pośrednika serwisu PAYNOW.
  • Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać przelewu pieniędzy.
  • ZED Polkowice nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który dokonać należy wpłaty np. na poczcie.
3. Zabezpieczenie przed oszustwami:
  • Sklep Internetowy sklep.elektronikadowind.pl nigdy nie wyśle do Klienta maila z informacją, iż nagle zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego.
  • Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do ZED Polkowice na adres: biuro@elektronikadowind.pl.
§ 11
UMOWA


1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.sklep.elektronikadowind.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.459 ze zm.) (dalej jako "Kodeks cywilny").

§ 12
WYKONANIE UMOWY – TERMIN


1. ZED Polkowice zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 3 dni od przyjęcia zamówienia do realizacji lub do poinformowania Klienta o braku dostępności towaru.
2. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. W przypadku, gdy deklarowany czas dostawy przekroczy ww. termin, należy przekazać odpowiednią informację do naszej firmy, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu otrzymania towaru.

§ 13
KOSZT DOSTAWY


1. Dostawy realizujemy jedynie na terenie Polski.
2. Koszt dostawy wynosi 25 zł brutto w przypadku dokonania zakupów o wartości poniżej 250 zł brutto (po uwzględnieniu wszystkich rabatów).
3. W przypadku dokonania zakupów o wartości, co najmniej 250 zł brutto, przesyłka zostanie wysłana do Klienta na koszt ZED Polkowice.

§ 14
PRAWO ODSTĄPIENIA


1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta będącego konsumentem i ZED Polkowice podlegają zwrotowi.
2. Odstąpienie przez Klienta będącego konsumentem od umowy wymaga złożenia przez Klienta będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić na przykład poprzez wypełnienie wysłanego do Klienta będącego konsumentem wraz z zamawianym towarem Formularza. Klient będący konsumentem jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane mailem na adres: biuro@elektronikadowind.pl lub na piśmie na adres: ZED Polkowice, ul. Jana Korczaka 4, 59-100 Polkowice. Oświadczenie o odstąpieniu dla swej skuteczności musi zostać wysłane do ZED Polkowice przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu.
3. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:

ZED Polkowice
ul. Jana Korczaka 4
59-100 Polkowice


5. Klient będący konsumentem zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do ZED Polkowice (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji).
6. W razie odstąpienia od umowy płatności dokonane przez Klienta będącego konsumentem, zostaną zwrócone Klientowi będącemu konsumentem we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta będącego konsumentem numer rachunku bankowego w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez naszą firmę rzeczy z powrotem.
7. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
8. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Przesyłkę ze zwracanym towarem Klient będący konsumentem obowiązany jest wysłać na swój koszt, ZED Polkowice nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

§ 15
REKLAMACJA


1. ZED Polkowice dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Klient może zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie wysyłanego do Klienta wraz z zamawianym towarem formularza Zgłoszenie reklamacji.
3. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:

ZED Polkowice
ul. Jana Korczaka 4
59-100 Polkowice


4. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, ZED Polkowice niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
5. ZED Polkowice w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nasza firma niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru ZED Polkowice zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.

§ 16
REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA


1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki towarów.
2. Klient ma dwie możliwości aby skorzystać z ww. uprawnienia: należy wysłać maila na adres biuro@elektronikadowind.pl z ważnością wysoką oraz zatytułować go: "Rezygnacja z zamówienia nr...".
3. Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do sklepu przed wysyłką zamówionego towaru.

§ 17
UDOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY


1. ZED Polkowice każdorazowo dokumentuje sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.elektronikadowind.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) (dalej: „ustawa o VAT”), dostarczając Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT.
2. Tytułem udokumentowania sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.elektronikadowind.pl na rzecz Klienta będącego przedsiębiorcą ZED Polkowice wystawia fakturę VAT.
3. ZED Polkowice wystawia fakturę VAT nie później niż 5 dnia w którym dokonano dostawy towaru. W przypadku wystawienia faktury VAT na żądanie zgłoszone przez Konsumenta do egzemplarza faktury pozostającego w ZED Polkowice dołącza się paragon fiskalny dokumentujący tę sprzedaż.
4. Od 1 stycznia 2020 roku zostaje wprowadzony obowiązek umieszczenia NIP-u przedsiębiorcy na paragonie. W przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury dla przedsiębiorcy do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez kupującego w ustawowym terminie.

§ 18
DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego sklep.elektronikadowind.pl jest ZED Polkowice Piotr Delwa z siedzibą w Polkowicach, ul. Jana Korczaka 4, 59-100 Polkowice.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez ZED Polkowice wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.
3. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.
4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.
6. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych i marketingowych, w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.